Проекти
ВиК мрежа на гр. Банкя
Проект 1
ВиК мрежа на гр. Кубрат
Проект 2
МВЕЦ Черепиш на р.Искър
Проект 3
Рибовъдно стопанство
Проект 1
ВиК мрежа на с. Сушица
Проект 1
Крайдунавски парк в Тутракан
Проект 1
Жилищна сграда гр. София
Проект 1
Детска градина гр. София
Проект 1
Къща за гости гр. Банско
Проект 9
Новини

Стартира проект “Подобряване безопасността на труда в Монимекс”

от 02.06.2017

На 01.06.2017 г. Монимекс ЕООД сключи договор № BG05M9OP001-1.008-0104-C01 с МТСП в изпълнение на проект “Подобряване безопасността на труда в Монимекс” по процедура “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” BG05M9OP001-1.008 на ОП РЧР 2014-2020.

Проектът предвижда подобряване на условията на труд и безопасността на труда в Монимекс ЕООД чрез няколко основни дейности. Едната е закупуване на специализирана информационна система за управление на човешките ресурси (ИСУЧР) с редица функционалности, необходими на Монимекст. Също така по проекта ще се осигурят 9 модерни преместваеми контейнера, които да бъдат използвани от служителите за отдих, хранене и спорт на различни обекти през всички сезони, както и закупуването на препоръчаните в изготвената оценка на риска и програмата на предприятието за минимизиране на риска обезопасяващи съоръжения за работа на високо и работа при изкопни дейности тип "ограждения". Предвижда се също въвеждане на иновативни модели на управление на човешките ресурси и удължаване на трудовия живот на служителите, и в частност на 2 лица над 54 г., които в последствие да бъдат приложени и въведени в експлоатация в рамките на периода на изпълнение на проекта. Предвижда се също подобряване на достъпа до работното място на едно лице с увреждане.

Общата стойност на проекта е 150 436.00 лева, в т.ч. 127 870.60 лева европейско финансиране и 22 565.40 лв национално съфинансиране.

За нас

Дейността на дружеството се състои в: строителство на инфраструктурни ВиК обекти, проектирането и изграждането на жилищни обекти, офиси, обществени сгради, търговски и промишлени обекти; строителство на хидротехнически съоръжения, ремонтни дейности.

Монимекс ЕООД има двадесет финансово приключени години – 1996 г., 1997 г., 1998 г., 1999 г., 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2015г .и 2016г.

Приоритет на дружеството са комплексните инженерингови решения от идеята до реализирането. Екипа на фирмата се състои предимно от млади специалисти с инженерно-строително, архитектурно и икономическо образование с различни профили, с отличен потенциал. За изпълнение на строително – монтажните работи разполагаме с висококвалифицирани групи, оборудвани със съответният лек механизиран инструмент и кофражни комплекти.

Контакти
Свържете се с нас за да обсъдим вашия и нашия следващ проект.
To the top